ОСИП ДЯКІВ-ГОРНОВИЙ: ПРО НАШ ДЕМОКРАТИЗМ

…Щоб усунути соціяльну нерівність, щоб зробити демократію дійсною, а не формальною, для всього народу, а не однієї кляси, ми боремося за знищення всякого визиску людини, спертого на приватній власності, як це є при капіталізмі, чи то на необмеженому привілею правлячої партії розпоряджатися всіма засобами і знаряддями виробництва, як це є при большевизмі. Практично ми боремося проти большевицької системи, тобто над знищенням кляси большевицьких вельмож, які гноблять Україну національно і визискують соціяльно. Тим то наша боротьба за національне визволення зливається з боротьбою за соціяльне визволення. В нас немає національної кляси експлуататорів. Ця незначна кількість українців з походження, що є членами вкп/б/ – це зрадники народу, які або увійшли, зрусифікувавшись до кляси російсько- большевицьких вельмож як повноправні члени, або як прикажчики. Український народ – це працюючі маси селян, робітників і трудової інтелігенції.

Знищивши большевицьких експлуататорів, ми не думаємо вертатися до капіталізму. В українській державі всі засоби і знаряддя виробництва : земля і її надри, води і ліси, фабрики і заводи, транспорт перейдуть до рук народу /п.І,В,3,5 прогр. пост. / , стануть народною власністю і народ буде керувати ними через вільно вибраних свої справжніх представників. Все національне представництво , вільно обране і складене з дійсних представників народу буде найкращою запорукою проти того, щоб якась одна партія, захопивши владу, не присвоїла собі право розпоряджатися всіма засобами і знаряддями виробництва так, як це робила большевицька партія в СССР.

Таким чином буде покладений край творенню експлуататорських кляс, бо не буде ні приватної власности на знаряддя і засоби виробництва / буде тільки особиста приватна власність / , ні всевладної, народом неконтрольованої, упривілейованої партії, яка по своїй волі розпоряджається знаряддями і засаобами виробництва. Це буде Україна “без холопа і без пана”, Україна “без поміщиків, капіталістів та без большевицьких комісарів енкаведистів і партійних паразитів”, Україна без експлуататорів і експлуатованих, Україна робітників, селян і трудової інтелігенції. Це власне і буде безклясове суспільство, суспільство без соціяльної нерівности, суспільство яке не роздиратиметься клясовими суперечностями, в якому повністю здійсниться єдність нації.

Наш демократизм, отже, це справжній демократизм працюючого народу для працюючого народу…

Осип Дяків-Горновийкрайовий провідник ОУН Львівщини, теоретик і організатор боротьби УПА, заступник голови Генерального Секретаріату УГВР.
1948 р

Bandera.lviv.ua :: Бібліотека націоналіста