Радянська влада про репресії оунівців нацистами

Радянська влада знала про репресії нацистів проти ОУН(б) й навіть публікувала відповідні документи в офіційних виданнях
Неймовірно. Радянські пропагандисти трубили на всі усюди, що ОУН (бандерівців) співробітничала з німецькими окупантами й виконувала їх накази.
І в той же час, офіційні радянські друковані видання публікували наказ айнзацкоманди Ц/5 від 25 листопада 1941 року арештовувати та розстрілювати оунівців через те, що ті готують антинімецьке повстання.
Ідеться про документ, добре відомий дослідникам, який вміщений у 39 томі повного зібрання матеріалів Нюрнберзького процесу. Він фігурував на Міжнародному трибуналі як доказ воєнних злочинів нацистів в Україні:
Айнзацкоманда C/5 (Ц/5)
Поліції безпеки і СД
O.U., 25 листопада 1941
-Kdo-Tgb Nr 124321/41
Зовнішнім постам:
Київ
Дніпропетровськ
Миколаїв
Рівне
Житомир
Вінниця
Стосується: ОУН (Рух Бандери)
Незаперечно встановлено, що рух Бандери готує повстання у Райхскомісаріаті (Україна) з метою створити незалежну Україну.
Всі функціонери (активісти) руху Бандери повинні бути негайно арештовані і після ґрунтовного допиту таємно страчені як грабіжники. Протоколи допитів належить переслати у айнзацкоманду Ц/5.
Цей лист має бути знищений командофюрером негайно після прочитання.
Підпис (нечіткий)
СС-оберштурмбанфюрер.
(Trial of major war criminals before the International Military Tribunal, Nuremberg 14 november 1945 – 1 october 1946, vol. XXXIX, p. 268-269).
Як виявив історик Віктор Сеницький, наказ публікувався в Повідомленні Надзвичайної Державної Комісії зі встановлення та розслідування злочинів німецько-фашистських загарбників та їх спільників за 1944 рік (див. скан).
Також згадане повідомлення з витягами з документа передруковувала газета “Красная звезда” (№ 60 за 11 березня 1944 року) – друкований орган Народного комісаріату СРСР з військових справ (знайшов історик Володимир Мороз).
У тексті прямим текстом говориться про репресії нацистських спецслужб проти бандерівців:
Следует отметить, что кровавые расправы проводились гитлеровцами и над темп украинцами-националистами. которых Гитлер использовал вначале для борьбы против Советского Союза, а затем разделался с ними самим гнусным и коварным образом, под предлогом якобы того, что бандеровцы “готовили восстание”.
В директиве оперативной команды Ц/5 полиции безопасности и СД за № 12/41 от 25 ноября 1941 г. с грифом “секретно, государственной важности” в отношении, например, украинских националистов, возглавлявшихся Бандерой, говорится:
“Все активисты бандеровского движенияя должны немедленно арестовываться и после тщательного допроса должны быть без шума ликвидированы под видом грабителей…
Этот документ, после ознакомления с ним, должен быть немедленно уничтожен начальством команды” (подчеркнуто в подлиннике). (См. Фотокопию Л. 7).
А в СРСР до 1991 року, а після – в Росії розповідають про нібито “колабораціонізм” Бандери та оунівців. Ось таке лицемірство комуністів та їх теперішніх послідовників.
Bandera.lviv.ua :: Бібліотека націоналіста