Звернення НВРО(ОУН(б)) до робітників

Робітники!

Вже пройшло 27 років як ви вийшли з фабрик і заводів на вулицю зі зброєю в руках боронити свої права – права людини. Ви разом зі трудовим селянством повалили ненависну тюрму народів – царську імперію маючи на меті створити справедливу владу робітників і селян.

Але вас обманули ті, в руках яких знаходиться кермо нинішньою, так великою простором і чисельною людьми, більшовицькою державою. Сталін і його придворні поховали права, кров’ю завойовані вами в 1917 р.

Ви вмирали на барикадах, борючись за волю народу – кривавий Сталін перетворив вас на рабів і заставив виконувати його власну волю.

Ви вмирали на барикадах, борючись за якнайшвидше припинення  1-ї імперіалістичної війни та перетворення  її на війну громадянську за мир та дружбу народів – кривавий Сталін у порозумінні з Гітлером, походом на малі держави – Польщу, Румунію, Литву, Латвію, Естонію і Фінляндію – сам почав цю кровопролитну, 2-гу імперіалістичну війну і все далі гонить міліони трудящих на вірну смерть під німецькі кулемети, а в запіллі сталінські опричники НКВС терором придушують революційний рух народу СРСР, який з кожним днем набирає все більших розмірів.

Ви вмирали на барикадах, щоб фабрики і заводи належали вам, щоб ви одержували належну вам частину загальнозаводського прибутку – кривавий Сталін заставив працювати у положенні наймитів, і не тільки, що ви не берете участі в загальних прибутках заводу, але у вас забирають більшу частину вашої зарплати під видом «добровільних» сум на різні позики, будівництво літаків, танків, які необхідні Сталіну для поневолення всієї Європи.

Ви вмирали на барикадах борючись за впровадження 8-ми годинного робочого дня, за заборону важкої праці жінок, за скасування дитячої праці – кривавий Сталін під лозунгом  «швидкого розгрому фашизму» запровадив 10-12-ти годинний робочий день, до небуваних розмірів запровадив дитячу й жіночу працю, при тому на найтяжчих роботах.

Ви вмирали на барикадах добиваючись свободи друку, слова й демонстрацій – кривавий Сталін запровадив страшну цензуру всього друкованого слова, а за небажані йому виступи і взагалі розмови кожного жде каторга або смерть. Демонстрації можуть бути лише з наказу «старших» і то для прославлення Сталіна і його політики. Ініціатива мас придушена кремлівським чоботом, терором НКВС.

Ви вмирали на барикадах борючись за свободу профспілок – кривавий Сталін перетворив профспілки на партійно-бюрократичну організацію, яка допомагає йому визискувати вас, а не дбає про вашу долю.

Ви вмирали на барикадах за повалення пануючого класу буржуїв і капіталістів – кривавий сталін створив новий пануючий клас – більшовицьких вельмож і ввів класові привілеї.

Ви вмирали на барикадах борючись за соціалізм – кривавий Сталін продав вас в ярмо міжнародному капіталові.

Ви вмирали на барикадах борючись за рівність всіх громадян, незалежно від їх національності і раси в усіх областях господарського, державного і громадсько-політичного життя – кривавий Сталін до безмеж роздуває великоруський шовінізм.

Вас обманули. На місце поваленого вами царя Миколи ІІ став ще страшніший цар Йосиф І. Він в останніх роках юридично і фактично – всеціло перебрав у свої руки керівництво урядом, партією і військовими, відсуваючи набік або зовсім знищуючи тих, які творили революцію.Останніми законами і діями Сталін зовсім скинув з себе маску, з-під якої виглянув той же «собиратель земель руських» і продовжувач імперіалістичної політики російських царів. Адже ж новий гімн, який запровадив в СРСР Сталін, не є робітничий, а більше нагадує «Боже царя храни».Сьогодні вже стало видно як кремлівський володар з кожним днем повертає до традицій «дому Романових», а в дечому вже навіть перевершив їх. Бо з такого визиску як «стахановщина» і перевиконання норм не знають робітники ні в одній з країн світу.

Сьогодні, коли почалася ця страшна, несправедлива, протинародна війна, коли лльеться кров міліонів трудящих за те, хто має стати паном світу, чи Сталін чи Гітлер, доля робітників в СРСР стала ще тяжчою, ніж була до війни. Ті, кого послали на фронт вмирати за «батька» Сталіна, покинули вдома свої сім’ї на повільне вмирання від наднормової праці й голоду. Ті, що залишилися на заводах примушені працювати за трьох-чотирьох, одержуючи за те мізерну зарплату, за яку й так не можна нічого купити. Вже по містах панує голод і дороговізна на речі, які ще можна дістати у спекулянтів. А більшовицька, на весь світ брехлива пропаганда галосує про трудовий підйом трудящих, про патріотизм до більшовицької влади, якого нема і не буде ніколи.

Робітники! Не сплямте робітничої честі! Не дайте знищити права завойовані вами на протязі багатьох років! Єднайтесь у робітничі революційні гуртки для боротьби проти сталінської реакції та терору НКВС! Поступайте так як поступали ви й батьки в тяжкі для вас часи царської неволі. Беріть знову кермо фабриками і заводами в свої руки! Ваша праця для вас самих!

ГЕТЬ ВЛАДУ ПАРТІЙНО-БІЛЬШОВИЦЬКОЇ КЛІКИ! ХАЙ ЖИВЕ СПРАВЖНЯ ВЛАДА РОБІТНИКІВ І СЕЛЯН!

ГЕТЬ ЗАПРОДАНЦЯ СВІТОВОЇ БУРЖУАЗІЇ, КОНТРРЕВОЛЮЦІОНЕРА СТАЛІНА! ХАЙ ЖИВЕ ВОЛЯ ТРУДОВОМУ НАРОДУ ТА ВІЛЬНА ПРАЦЯ ВІЛЬНИХ РУК!

РОБІТНИКИ БОРІТЬСЯ ЗА ПОВАЛЕННЯ СТАЛІНСЬКОЇ ТЮРМИ НАРОДІВ. ЗА ПЕРЕБУДОВУ СРСР НА НЕЗАЛЕЖНІ НАЦІОНАЛЬНІ ДЕРЖАВИ!

ГЕТЬ НЕСПРАВЕДЛИВУ ІМПЕРІАЛІСТИЧНУ ВІЙНУ – ЗНАРЯДДЯ ВИНИЩУВАННЯ ТРУДОВОГО НАРОДУ! ГЕТЬ ІМПЕРІАЛІЗМИ, ЩО ПОРОДЖУЮТЬ ВІЙНИ! ХАЙ ЖИВЕ МИР І ДРУЖБА НАРОДІВ!

Народно-Визвольна Революційна Організація

Жовтень, 1944 р.

Примітка: Народно-Визвольна Революційна Організація – під та­кою наз­вою як ке­рів­ний по­лі­тич­ний ор­ган Ук­ра­їнсь­кої Пов­стансь­кої Ар­мії та всіх ан­ти­ра­дянсь­ких чин­ни­ків вліт­ку-во­се­ни 1944 р. вис­ту­па­ла Ор­га­ні­за­ція Ук­ра­їнсь­ких На­ці­о­на­ліс­тів на Во­ли­ні.

Джерело: http://avr.org.ua/index.php/viewDoc/3985/

Bandera.lviv.ua :: Бібліотека націоналіста